Органика

„EKOTЕРМА” ЕООД е сертифициран производител, преработвател и търговец на биологични малини, касис и боровинки. Сертификацията е извършена от „БАЛКАН БИОСЕРТ“ ООД в сътрудничество с IMO Швейцария съгласно  Регламент (EU) 834/2007, Регламент (EU)     889/ 2008  и всички техни последващи изменения и допълнения.

Контрол за биологично съответствие  се извършва чрез редовно предоставяне на пресни и замразени плодове, поливна  вода и проби от контактни повърхности за анализ в акредитирани международни лаборатории.

© 2017 - 2020 Всички права запазени