Производствена база

Нашата хладилна производствена база е разположена на терен от 6 000  м²  на територията на гр. Ихтиман и е изградена според съвременните технологични стандарти и изисквания. Хладилното предприятие е оборудвано с тунел за шоково замразяване, две манипулационни зали и три хладилни камери за съхранение на готовата продукция.       

„ЕКОТЕРМА“ ЕООД има постоянен, отлично обучен и опитен персонал. Въведена е прецизна и надеждна система за контрол при приемане, замразяване, сортиране, пакетиране,  съхранение и проследяване на продукцията. Стриктното поддържане на тази система е удостоверено от TUV NORD със сертификат за степен на безопасност  на храните, отговарящ на стандарт FSSC 22000 и ISO/TS 22002-1:2009.

                             
© 2017 - 2020 Всички права запазени